Mathcad


Mathcad je računalniška programska oprema, namenjena predvsem preverjanju, potrjevanju, dokumentiranju in ponovni uporabi inženirskih izračunov. Predstavljena je bila leta 1986 v operacijskem sistemu DOS, bila pa tudi kot prvi program, ki je predstavil živo urejanje matematičnih zapisov v kombinaciji z avtomatskimi izračuni.

Mathcad je program za inženirsko izračunavanje podjetja Parametric Technology Corporation. Uporabljajo ga inženirji in znanstveniki različnih področij, najpogosteje strojniških, kemičnih, električnih in nizkih gradenj. Mathcad je prvotno zasnoval in napisal Allen Razdow (iz MIT-a, soustanoviteljice Mathsoft), ki je zdaj v lasti PTC-ja in je splošno sprejet kot prva računalniška aplikacija za samodejno izračunavanje in preverjanje skladnosti inženirskih enot, kot je Mednarodni sistem enot (SI), v celotnem sklopu izračunov. Mathcad danes vključuje nekatere od zmogljivosti računalniškega algebrskega sistema, vendar ostaja usmerjen v enostavnost uporabe in hkratno dokumentiranje numeričnih inženirskih aplikacij.

Mathcad uporablja delovne liste, v katere vstavljamo enačbe in izraze ter urejamo v istem grafičnem formatu, kot so predstavljeni – v nasprotju s pisanjem v navadnem besedilu, pristopom, ki so ga pozneje sprejeli drugi sistemi, kot sta Mathematica in Maple.

Mathcad je del širšega sistema za razvoj izdelkov, ki ga je razvil PTC, in se pogosto uporablja za številne analitične pristope v procesih sistemskega inženiringa. Integrira se z drugimi rešitvami PTC-a, ki pomagajo pri razvoju izdelkov, vključno s Creo Parametric, Windchill in Creo Elements/View. Njena neposredna integracija s Creo Parametric omogoča, da se analitični modeli Mathcad-a neposredno uporabljajo pri CAD-geometriji in njegova struktura v Windchillu omogoča, da se njegovi izračuni lahko ponovno uporabijo tudi na drugih modelih.

Vmesnik Mathcad-a omogoča uporabnikom, da združijo različne elemente (matematiko, opisno besedilo in podporne slike) v obliki delovnega lista, ki je seveda berljivo. Ker je matematika jedro programa in inherentno živa sproti dinamično preračunava podatke. To omogoča preprosto manipulacijo vhodnih spremenljivk, predpostavk in izrazov, ki se nato posodabljajo v realnem času.

Spodnji primeri prikazujejo obseg Mathcadovih zmožnosti in ne dajo podrobnosti o posameznih funkcionalnostih izdelkov.

 • Izkoristite številne numerične funkcije, med primeri, kot so statistika, analiza podatkov, obdelava slik in obdelava signalov.
 • Samodejno upravlja enote na celotnem delovnem listu, preprečuje nepravilne postopke in izvaja samodejno pretvarjanje enot. Rešite sisteme enačb, kot so diferencialne enačbe z uporabo več metod.Mathcad primer
 • Poiščite korene polinomov in funkcij.
 • Simbolično izračunajte in manipulirajte z izrazi, tudi v sistemih enačb.
 • Ustvarite parametrične tipe 2D- in 3D-grafov ter diskretne podatkovne ploskve.
 • Izkoristite standardne, berljive matematične izraze znotraj vgrajenih programskih konstruktov.
 • Izvedite vektorske in matrične operacije, vključno z lastnimi vrednostmi in lastnimi vektorji.
 • Opravite prilagajanje krivulje in regresijsko analizo na poskusnih podatkovnih nizih.
 • Uporabite statistične in oblikovalske funkcije eksperimentov in tipe ploskev ter ocenite porazdelitve verjetnosti.
 • Uvozite in izvozite druge aplikacije in vrste datotek, kot so Microsoft Excel in MathML.
 • Vključite sklicevanja na druge Mathcadove delovne liste za ponovno uporabo skupnih inženirskih metod.
 • Integrirajte z drugimi inženirskimi aplikacijami, kot so CAD, FEM, BIM in orodja za simulacijo, da bi pomagali pri oblikovanju izdelkov, kot so Autocad, Ansys, Revit.

Čeprav je Mathcad večinoma usmerjen v uporabnike, ki niso programerji, se uporablja tudi v bolj zapletenih projektih za prikaz rezultatov matematičnega modeliranja z uporabo porazdeljenega preračunavanja in povezovanjem s programi, napisanimi z uporabo bolj tradicionalnih jezikov, kot je C + +.