Esprit


ESPRIT je vodilni programski paket za računalniško podprto proizvodnjo (CAM).  Je CAD/CAM programska oprema, združljiva s tehnologijo v oblaku ter s celotnim programom obdelovalnih strojev v številnih panogah. ESPRIT omogoča programiranje strojev za frezanje (2.5- do 5-osno), od 2- do 22-osno struženje, žično erozijo (2- do 5-osno), večopravilnih frezalno-stružilnih centrov, Swiss-struženje in B-osno struženje ter visokohitrostne 3- do 5-osne stroje.

CAD-vmesnik omogoča neposredni uvoz katerega koli izvornega modela iz katerega koli vira, popolnoma nespremenjenega, brez potrebe programerja, da uredi ali ponovno zgradi geometrijo. Z ESPRIT lahko obdelujemo kakršne koli kombinacije geometrije – polne modele, površine, žičnate ali STL-modele, zagotavlja pa tudi popolno fleksibilnost izdelave.

Hitro, natančno in zanesljivo dinamično preverjanje oziroma simuliranje izdelave izdelka odpravlja potrebo po dragih simulacijah programov na CNC-stroju (Dry-Run). S tem pridobimo popolno zaupanje v naš obdelovalni proces, saj primerjamo načrtovane v primerjavi z obdelanimi deli. Visoko zmogljiva simulacija v realnem času in celovito odkrivanje trkov zagotavljata, da bodo tudi najbolj zapleteni deli prvič obdelani pravilno. ESPRIT nam izčrpno preverja delovni program, simuliran v celotnem obdelovalnem okolju: stroj, orodje, vpenjalne priprave, surovec in obdelovanec. Tako zmanjšamo čas izpadov, povečamo učinkovitost proizvodnje in zmanjšamo stroške obdelave, medtem ko pridobimo popolno zaupanje v naše obdelovalne postopke, izdelane z ESPRIT.

Vsebuje tudi tovarniško certificirane postprocesorje, s katerimi brez truda pripravimo visoko kakovostno G-kodo, ki jo potrebujemo za izdelavo kvalitetnih in natančnih izdelkov. Odprta arhitektura ESPRIT pa nam omogoča enostavno prilagajanje poljubnega postprocesorja, ki ustreza našim željam in zahtevam. Brezhibna G-koda pomeni, da bomo porabili več časa za obdelavo delov, kar nam bo omogočilo maksimalno izkoriščenost stroja in optimalno kakovost dela pri najnižjih možnih stroških.

Esprit