WinNC


Programski paket WinNC je namenjen upravljanju in programiranju CNC-strojev ter preverjanju napisanega programa s simulacijo v 2D ali 3D. Uporabljamo ga pri predmetu Računalniško podprte tehnologije in Praktični pouk, in sicer za upravljanje ter programiranje krmilnika SIEMENS SINUMERIK 810/840D in SINUMERIK OPERATE povezana s stroji EMCO TURN 105, EMCO MILL 105, EMCO TURN 250, EMCO MILL 250 in krmilnika SIEMENS SINUMERIK 810/820T povezanega s strojem PC TURN 55.

Dokumentacija

Navodila za WinNC
Popravki in dodatki za WinNC
Načrt rezanja
Operacijski list
Orodni list-frezanje
Orodni list-struženje
Programski list
Slike orodij za frezanje
Slike orodij za struženje
Vaje iz frezanja za WinNC iz učbenika Programiranje CNC-strojev
Vaje iz struženja za WinNC iz učbenika programiranje CNC-strojev
Vaje iz frezanja za WinNC iz učbenika Računalniško podprta proizvodnja
Vaje iz struženja za WinNC iz učbenika Računalniško podprta proizvodnja