Creo Parametric


Creo je celovit nabor namenskih in integriranih razvojnih aplikacij za trodimenzionalno načrtovanje izdelkov, orodij, strojev in naprav. Namenjena je vsem, ki potrebujejo široko platformo funkcionalnosti, z dostopno vstopno točko in z možnostjo neomejene rasti.

creo_parametric

PTC Creo Parametric kot vodilna aplikacija za 3D-konstruiranje in modeliranje omogoča konstruiranje 3D-kosov in sestavov, simulacijo gibanja sestava, samodejno izdelavo in posodabljanje tehniče dokumentacije, izmenjavo podatkov z drugimi CAD-sistemi (tehnologija Unite), prosto modeliranje površn, konstruiranje profilnih konstrukcij, avtomatičo izdelavo vijačih zvez, osnovne ergonomske analize in osnovne mehanske analize, konstruiranje izdelkov iz pločvine, konstruiranje mehanizmov, konstruiranje plastičih kosov, konstruiranje 3D-zvarov, izdelavo fotorealističih slik in animacij, direktno modeliranje (fleksibilno modeliranje), mehanske analize kosov in sestavov, analizo mehanizmov, konstruiranje cevnih in električih napeljav… Vsebuje pa tudi dodatna orodja za upravljanje in vodenje velikih sestavov ter slovensko knjižnico strojnih elementov in Audax dodatkov za Creo.

Creo Parametric (Creo) je CAD/CAM/CAE programski paket. Je volumski modelirnik, zasnovan na konstrukcijskih gradnikih (feature, angl.), ki so definirani kot najmanjši elementi oziroma bloki v posameznem volumskem modelu (solid). Model je torej sestavljen iz gradnikov, kar omogoča večjo fleksibilnost pri modeliranju in popravljanju, sam potek oblikovanja modela pa je razviden iz drevesa (zgodovine poteka).

Med posameznimi moduli Creo (Part, Assembly, Drawing, Manufacturing …) obstaja t.i. asociativnost. Kadar npr. spremenimo mero določenega konstrukcijskega gradnika na modelu, se spremeni tudi ustrezna mera na risbi oziroma sestavu ter vseh ostalih modulih, kateri vsebujejo spremenjeni model, če le obstaja povezava z njim.

Creo je parametričen programski paket, kar pomeni, da so konstrukcijski gradniki oziroma modeli vodeni s parametri oziroma spremenljivkami, prav tako tudi njihovi medsebojni odnosi (nadrejen-podrejen, parent-child relationship). Tako lahko kadarkoli spreminjamo mere oziroma atribute, kar vpliva na povečano fleksibilnost konstruiranja in modeliranja.

V srednjih šolah uporabljamo Creo za modeliranje, izdelavo tehnične dokumentacije, analiziranje prostorskih modelov ter programiranje CNC-strojev. Praviloma najpogosteje uporabljamo naslednje module: Sketch, Part, Assembly, Drawing, Manufacturing in Structure and Thermal Simulation.