AutoCAD


AutoCAD je program za računalniško podprto konstruiranje – CAD. Je preprost, saj uporabnik ne potrebuje predhodnega znanja računalništva in programiranja. Uveljavil se je po vsem svertu in ga uspešno uporabljajo arhitekti, strojniki in elektrotehniki oziroma vsi, ki izdelujejo risbe.
Rišemo lahko v ravnini (2D) ali pa v prostoru (3D), uporabljamo pa kartezični koordinatni sistem. Lege točk vnašamo prostoročno s pomočjo risalne mreže oziroma miške ali pa preko tipkovnice. Pri tem pa lahko uporabljamo absolutne koordinate, relativne koordinate, polarne koordinate ali pa koordinate že obstoječih narisanih točk.
Osnovni elementi, s katerimi rišemo, so točke, daljice, črtovja, liki, krogi, mnogokotniki. Risbe so lahko pojasnjene z napisi poljubne velikosti in smeri. Rišemo v različnih barvah in z različnimi tipi črt. Pri samem risanju pa si pomagamo tako, da že obstoječe elemente premikamo, kopiramo, ponavljamo, zrcalimo, raztegujemo, vrtimo ali brišemo.

Za delo z AutoCAD-om sem pripravil navodila s primeri ter vajami, in sicer za verzijo 2011. Navodila so v Word-u in se lahko izpišejo. Če ste interesent, se obrnite name preko elektronske pošte.

Naslednje povezave kažejo na določene uporabne datoteke-bloke in predlogo.

Predlogo skopiramo v mapo Template instalacijskega imenika AutoCAD-a. Predloga vsebuje prednastavljene stile pisave, kotiranja (SLO) in risalne ravnine. Predlogo si pripravimo zato, da ne bi pri vsakem zagonu AutoCAD-a znova nastavljali določene parametre.

Bloki

Glava A4
Zaglavje za delavniško risbo
Zaglavje za sestavno risbo
Kosovnica za sestavno risbo
Tolerančno polje
Znak za obdelavo