RPT


Računalniško podprte tehnologije

Predmet obravnava sodobne obdelovalne procese in avtomatizacijo proizvodnje ob podpori računalnika ter je podpora ostalim strokovnim predmetom v smislu numeričnega-računalniškega reševanja zastavljenih analitičnih problemov s pomočjo različnih računalniških tehnologij. Predhodno pridobljena osnovna znanja o orodjih, parametrih obdelave in obdelovalnih postopkih se nadgrajujejo s spoznavanjem različnih informacijskih sistemov in računalnika ter združujejo v pripravi tehnološke dokumentacije ter ročno in računalniško izdelavo programov za obdelovalne CNC-stroje.

Na ta način pomaga izgrajevati tehniško kulturo, identifikacijo s poklicem in pozitiven odnos do novih računalniških tehnologij, pri čemer se izgrajuje smisel za uporabo računalnika pri hitri in učinkoviti prilagoditvi proizvodnje ter za avtomatizacijo proizvodnih procesov nasploh.

 

Število ur: strojni tehnik-SSI (PTI)

 

Letnik Skupaj Teorija Praktični pouk
3. (4.) 68 34 34
4. (5.) 68 10 58
Skupaj 136 44 92

 

Vsebine

3. oz. 4. letnik

  • Razvoj numerično krmiljenih strojev
  • Elementi CNC-strojev
  • Koordinatni sistemi in izhodišča na CNC-strojih
  • Ročno programiranje CNC-stružnice in izdelava izdelkov
  • Ročno programiranje frezalnega CNC-stroja in izdelava izdelkov

4. oz. 5. letnik

  • Priprava prostorskega modela
  • Programiranje CNC-stružnice s pomočjo CAM-paketa
  • Programiranje frezalnega CNC-stroja s pomočjo CAM-paketa
  • Dialog grafično CNC-programiranje (SINUMERIK Operate)

 

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj in seminarskih oz. projektnih nalog.