PMO


Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

Predmet je podpora ostalim strokovnim predmetom v smislu prikaza in reševanja teoretičnih problemov v praksi ob podpori CAD-tehnologij pri pripravi prostorskih modelov in sklopov, animacij in simulacij ter tehniške dokumentacije.

Pomaga izgrajevati tehniško kulturo, identifikacijo s poklicem in pozitiven odnos do novejših tehnologij. Osnovni cilj modula je da dijaki spoznajo osnovne in napredne tehnike modeliranja, sestavljanja v sklope, izdelavo animacij in simulacij ter pripravo tehniške dokumentacije po pravilih tehniškega risanja.

 

Število ur: strojni tehnik-SSI (PTI)

 

Letnik Skupaj Teorija Vaje
3. (4.) 68 10 58
4. (5.) 68 18 50
Skupaj 136 28 108

 

Vsebine

3. oz. 4. letnik

  • Osnovne tehnike prostorskega modeliranja
  • Sestavljanje v sklope in animacije
  • Priprava tehniške dokumentacije

4. oz. 5. letnik

  • Napredne tehnike prostorskega modeliranja
  • Napredne tehnike sestavljanja v sklope in simulacije
  • Priprava zahtevnejše tehniške dokumentacije
  • Slojevite tehnologije

 

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj in seminarskih oz. projektnih nalog.